+91 44 4550 6161
+91 9840025858 / 8754440713
 rishainternational@gmail.com
Risha International


Google Map

Risha International
Old No: 3, New No: 7, Mooparappan Street,
Opp: Saravana's Golden Fruits Service Apartment,
T Nagar,
Chennai - 600017.

  • 044 - 4 55 0 61 61
  • +91 9840025858
    +91 8754440713
  • rishainternational@gmail.com